Emotions zine

15

'Emotions’ zine

Laura Kudlińska

Zin opowiada o tym, co płynie poza werbalnym przekazem.
Zbliżenia, spojrzenia. Ciało, które nigdy nie jest neutralne.

ISBN 768-2974-23-2442-2-4
Warszawa 2016

12 stron

Share